7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarihinden önce Enstitümüzden;

□ Kendi İsteği

□ Bilimsel Hazırlıkta Başarısızlık

□ Ders Aşamasını Tamamlayamamak

□ Tez Öneri Savunmasında Başarısızlık

□ Yeterlik Sınavında Başarısızlık

□ Tez İzleme Komitesi Toplantısına Katılmamak

□ Tezin/Projenin Reddedilmesi

□ Azami Öğrenim Süresini Tamamlamak gibi

nedenlerinden dolayı ilişiği kesilen kişiler, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı öğrenci affından faydalanmak üzere ekteki form ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.

AF KANUNUNDAN FAYDALANAMAYANLAR:

* Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

* İşkence suçundan (madde 94 ve 95),

* Eziyet suçundan (madde 96),

* Cinsel saldırı (madde 102),

* Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile

* Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler,

* Kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler

BAŞVURU TARİHLERİ: 05 Temmuz-7 Kasım 2022

05 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

19 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine ŞAHSEN veya NOTER VEKALETİYLE yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

  • Af Başvuru Formu
  • Adli Sicil Belgesi ( e-devlet sisteminden alabilirsiniz)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi veya E-Devlet Çıktısı (Yüksek Lisans içi Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
  • Transkript / Not Durum Belgesi (Daha önce eğitim görenleri muafiyeti için,)
  • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayınlanacaktır.

Not: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Af Başvuru Formu için Tıklayınız.

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83
 UYGULAMA İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.