AF KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN İNTİBAKLARI

Af kapsamında Enstitümüze kayıt hakkı kazanan bütün öğrencilerin öğrenimlerinin sağlık yürütülmesi adına ders kayıtlarının sorunsuz halledilmesi ve daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibaklarının yapılabilmesi için söz konusu öğrencilerimizin daha önce aldıkları derslere ilişkin transkriptlerini (not dökümlerini) Enstitümüz öğrenci işlerinden/e-devletten alarak kayıtlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlıklarına 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde Müracaatta bulunmayan öğrencilerin intibak işlemleri yapılmayacaktır. İlgili öğrencilerin intibakları aşağıdaki hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

1- İlgili Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazanan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri için ilişiklerinin kesildiği aşamaya bakılmaksızın ilgili anabilim dalının varsa zorunlu dersleri ile seminer dersini ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini almayanların/başarılı olamayanların bu dersleri almaları gerekmektedir. İntibak (ders muafiyet ve saydırma vb.) işlemlerinde özelikle bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.

2- Geçmişte alınıp başarılı olunan derslerin sayılıp sayılmayacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca değerlendirip intibakları ona göre yapılır. Daha önce aldıkları derslerden başarılı olunan (ancak güncel ders planında bulunmayan veya kredisi/AKTS’si değişen veyahut da adı değişen ) derslerin intibakları, güncel ders planındaki eşdeğer derslere yapılacak. Bu durumda ilgili dönemde alınması gereken ders sayısı sağlanmış olsa bile en az 30 akts’nin ve gerekli kredinin de sağlanmasına dikkat edilecek. Söz konusu dönem için yapılacak intibakta en az 30 akts ve/veya gerekli kredi miktarı sağlanmaması halinde o dönem için en az 30 akts ve gerekli kredi limiti sağlanacak kadar o döneme ders/dersler ilave edilecektir.

3- İlgili anabilim dalının varsa zorunlu dersleri ile seminer dersini ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini almak ve başarılı olmak suretiyle diğer kriterleri sağlayarak Tez Döneminde ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin intibakları tez dönemine/aşamasına yapılır. İlgili anabilim dalının (güncel müfredatında varsa zorunlu derslerini), seminer dersini ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini almayan veya başarılı olmayan öğrenciler söz konusu bu dersleri almak zorundadırlar.

4- Zorunlu derslerini, seminer dersini ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini daha önce almayan veya başarılı olmayan tüm öğrenciler söz konusu bu dersleri almak zorundadırlar.

5- İlişiği kesildiği programdan farklı bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt olduğu anabilim dalının güncel müfredatına göre intibakları değerlendirilecektir. 3. , 4. ve 5. maddelere bağlı kalınmak suretiyle bu durumdaki öğrencilerin daha önce alınan derslerinin intibaklarına ve yeni programından ders alıp-almayacağına ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca karar verilecektir.

6- Af kapsamındaki Öğrencilerin intibakları mevcut müfredata yani kayıt yaptırdığı İlgili Anabilim dalı Başkanlığının Ders planına göre ve Bologna Bilgi paketine uyacak şekilde yapılmalıdır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.